Renovácia drevených schodov

Postup práce pri renovácii drevených schodov

Podobne, ako pri každej renovácii dreva, potrebná je prvotná profesionálna obhliadka schodiska a s tým spojené zhodnotenie stavu. Následne vyberieme odtieň, ktorý namiešame tak, aby sa zhodoval s pôvodným odtieňom.

Pred osadením je väčšina schodísk striekaná jednou alebo dvomi vrstvami laku. Laky, ktoré používame sú výhradne tvrdovoskové a aplikujeme ich štetcovaním priamo na mieste renovácie.

Dva nátery sa používajú z dôvodu zanechania rovnaného počtu mikrónov ako je pri striekaní, čo zabezpečuje dostatočnú ochranu dreva.

Prečo je renovácia drevených schodov dôležitá

Schodiská sú zhotovené z dreva. Každý drevený povrch potrebuje pravidelnú starostlivosť. Ak chcete predísť brúseniu schodísk, tak by ste mali zvážiť pravidelné ošetrenie lazúry. Tá je totiž veľmi náchylná na mechanické poškodenie spôsobené logickým používaním a opotrebením.

Nezabudnite preto pri jarnom upratovaní, ale aj v zimnom období ani na vaše schodiská. Súčasťou starostlivosti o schodisko by mala byť aj celková povrchová úprava dreva.

Povolené súbory:
.pdf   .jpg   .jpeg   .bmp   .png   .zip

Ak máte viac fotiek, pošlite ich zbalené vo formáte zip.

Zásady ochrany osobných údajov

Váš email nezdieľame so žiadnymi tretími stranami a môžeme ho použiť pre vaše spätné kontaktovanie.

Prowiss