Oprava plastových dverí

Postup práce pri oprave plastových dverí

I. Ako prvé urobíme profesionálnu obhliadku dverí.

II. Zistíme stav dverí a druh dverí.

III. Spočítame množstvo vchodových dverí.

IV. Skontrolujeme kondíciu všetkých tesnení.

V. Skontrolujeme či dvere sedia dobre do rámu.

VI. Pripravíme cenovú ponuku na mieru pre zákazníka.

VII. Po dôkladnej analýze si dohodneme termín servisu.

Prečo je servis plastových dverí dôležitý

Vplyvom vonkajších podmienok ako sú teplotné výkyvy ovplyvňujúce rozťažnosť materiálu, zrenie (sadanie) stavby a podobne je možné, že dôjde najmä v prvých rokoch k nutnosti nastavenia dverí.

Táto skutočnosť nie je spôsobená chybou plastových dverí alebo zlou montážou, ale ich prirodzenou vlastnosťou. Preto sa môže stať, že je ich nutné profesionálne nastaviť.

Nastavenie plastových dverí sa vykonáva najmä vtedy, ak dvere zle dosadajú, zle sa otvárajú alebo zle tesnia. Servisovať dvere odporúčame každé tri až štyri roky, čím predídete pokazeniu a vadám ,ktoré by sa nedali odstrániť.

Povolené súbory:
.pdf   .jpg   .jpeg   .bmp   .png   .zip

Ak máte viac fotiek, pošlite ich zbalené vo formáte zip.

Zásady ochrany osobných údajov

Váš email nezdieľame so žiadnymi tretími stranami a môžeme ho použiť pre vaše spätné kontaktovanie.

Prowiss