Oprava plastových okien

Postup práce pri oprave plastových okien

I. Ako prvé urobíme profesionálnu obhliadku okien.

II. Zistíme stav okien a druh okna.

III. Spočítame množstvo okenných krídel, balkónov a vchodových dverí.

IV. Skontrolujeme kondíciu všetkých tesnení.

V. Skontrolujeme či okná sedia dobre do rámu.

VI. Pripravíme cenovú ponuku na mieru pre zákazníka.

VII. Po dôkladnej analýze si dohodneme termín servisu.

Prečo je servis plastových okien dôležitý

Pod vplyvom vonkajších podmienok ako sú teplotné výkyvy ovplyvňujúce rozťažnosť materiálu, zrenie (sadanie) stavby a podobne je možné, že dôjde najmä v prvých rokoch k nutnosti nastavenia okien. Táto skutočnosť nie je spôsobená chybou okien ani zlou montážou, ale ich prirodzenou vlastnosťou. Preto sa môže stať, že je nutné profesionálne nastaviť okenné krídla.

Nastavenie sa vykonáva najmä vtedy, ak krídla v niektorých miestach výrazne dosadajú na rám okna – čiže tzv. „drhnú“, alebo v prípadoch, keď okno v niektorom mieste netesní tak ako by malo.

Servis okien sa vykonáva taktiež z dôvodu údržby drahých komponentov okna - kovania, presklenie a podobne. Taktiež odporúčame servisovať okná každé tri až štyri roky v závislosti od kvality rámov, presklenia, kovania a podobne. Servisovať by sa mali takisto staršie okná, ktoré sú ľahko rozpoznateľné podľa počtu skiel. Toto nastáva najmä pri dvojsklách so zastaralým kovaním, ktoré sa už napríklad nevyrába a náhradné diely sa ťažko zháňajú (ak vôbec).

Povolené súbory:
.pdf   .jpg   .jpeg   .bmp   .png   .zip

Ak máte viac fotiek, pošlite ich zbalené vo formáte zip.

Zásady ochrany osobných údajov

Váš email nezdieľame so žiadnymi tretími stranami a môžeme ho použiť pre vaše spätné kontaktovanie.

Prowiss