Našou úlohou bolo repasovať dva predné veľké štíty o ploche 16 m2 s kántovými doskami. Súčasťou repasu bol aj malý bočný štít s plochou 7 m2. Vzhľadom na pomerne rozsiahle poškodenie predného štítu sme museli ubrať viac materiálu, aby sa nám podarilo dostať k pôvodnému peknému a zdravému drevu. Bočný štít bol menej degradovaný, čiže si nevyžadoval až tak veľký zásah. Po zbrúsení štítov sme ich zaleštili. Na koniec bol štandardne aplikovaný ochranný olej v požadovanom pigmente. Aplikácia oleja bola dvojvrstvová. Prácu sme ukončili aplikáciou jednej vrstvy UV 1000 (Transparent), ktorá má mimo iného za úlohu ochranu proti UV žiareniu.

Výsledok sa podaril, pozrite si na našich fotkách.