Renovácia stropu patrila k tým náročnejším prácam. Každá takáto práca je ale pre nás výzvou, s ktorou sa radi popasujeme. Samotné brúsenie pozostávalo z odstránenia starého syntetického náteru. Nasledovalo leštenie o zrnitosti P80/P100. Na zaleštenú plochu sme aplikovali olej Objektol v dvoch vrstvách. Celková plocha brúsenia, leštenia a natierania predstavovala 25 m2.